Neem contact met ons op! Klik hier om te mailen of bel naar 015-2851454 of 06-17094568

Als het leven je over het algemeen gemakkelijk af gaat en zich geen structurele problemen voordoen, zijn een aantal van deze tools waarschijnlijk overbodig. Maar als je iedere keer dezelfde valkuilen of vervelende situaties tegenkomt, kan het interessant zijn om jouw eigen handelen iets beter te onderzoeken. Hiervoor gebruiken wij schemagerichte coaching. Het geeft een ontzettend helder beeld van de manier waarop jouw strategieën zijn ontstaan en waar we samen aan kunnen werken!

Zodra je vervalt in negatieve aannames, niet realistische gedachten of angsten, passen we een stukje cognitieve coaching toe.

EMDR wordt gebruikt om traumaverwerking te doen en om opgeslagen,negatieve associaties te resesetten.

Mijn ervaring is dat EMDR goede en relatief snelle resultaten biedt.

Letterlijk: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie die bedoeld is, voor mensen met posttraumatische klachten (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten.Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.
In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode die ook in Nederland steeds vaker wordt gebruikt.
Over mevrouw Shapiro, haar onderzoeken en de resultaten is veel te vinden op internet.
Bij EMDR wordt de client gevraagd zich te richten op het als meest belastend ervaren moment in de nare ervaring, waarna hem een afleidende stimulus wordt aangeboden. Dit wordt gedaan in de vorm van visuele signalen (het met de ogen volgen van de hand van de therapeut), sommige collega’s gebruiken geluidssignalen met een koptelefoon.

Zelf gebruik ik klopjes op de knie omdat het voor sommige mensen lastig is om zich te kunnen concentreren met de oogbewegingen of geluid.
Deze oogbewegingen of andere vorm van stimulatie van de linker- en rechter hersenhelft, in combinatie met teruggaan naar een gebeurtenis op therapeutische wijze, brengt een bepaald proces op gang in de hersenen.
Hierdoor wordt de traumatische situatie geherevalueerd, en neemt de emotionele lading af tot een aanvaardbaar niveau.
Het idee is dat de oogbewegingen zowel de linker- (taal en analyse) als de rechterhersenhelft activeren.
De linkerhersenhelft regelt taal en analyse, de rechterhelft emoties, fantasie en verbanden leggen.
Een nare ervaring zou op deze manier beter worden geïntegreerd.

Uit hersenscan onderzoek bij getraumatiseerde patiënten, blijkt dat vóór EMDR-behandeling vooral de rechterhersenhelft actief is. Nare ervaringen blijven dus vooral hangen in het emotionele. Na behandeling is ook de linkerhersenhelft actief.
Bovenstaand verhaal is over het algemeen lastig uit te leggen aan cliënten. Meestal is de volgende uitleg begrijpelijker en kan men zich er iets bij voorstellen.

Wanneer mensen last hebben van een trauma of angst, slaapt men vaak slecht. In onze diepe slaap worden de gebeurtenissen van de dag verwerkt. Een normale gebeurtenis wordt in de hersenen opgeslagen, en als een verhaal ‘verwerkt’.
Een traumatische ervaring wordt in de hersenen opgeslagen in scherven, (kleine pijnlijke stukjes). Deze ‘scherven’ kunnen bestaan uit: geur, beelden, geluid, pijn, enz. Deze scherven worden opgeslagen in verschillende delen van de hersenen. Men wordt er dan ook ongecontroleerd mee geconfronteerd.
Door het stimuleren van de linker-en rechterhersenhellft dmv EMDR wordt de verwerking die normaal gesproken via de slaap plaatsvind, nagebootst. Zo worden trauma-ervaringen verwerkt, en de scherven opnieuw gerangschikt in onze hersenen als een verhaal.

Wat kan men met EMDR behandelen?

Trauma-ervaring. Een schokkende gebeurtenis in het algemeen.
Je kunt dan denken aan oorlogstrauma, overlijden, lichamelijke mishandeling, geestelijke mishandeling, ongelukken, zedenmisdrijven, geweldpleging, arrestatieherinneringen, enz.

Vele vormen van angsten en angststoornis. Dit is een zeer breed gebied.
Je kunt dan denken aan angst voor iets uit het verleden, voor mensen, straatvrees, de tandarts, bepaalde dieren, geuren, om te verdwalen, om door tunnels te lopen/rijden, om dood te gaan, voor ziekenhuizen en/of bepaalde behandeling, enz.

Vormen van gedragsproblemen zoals agressie, onzekerheid, enz.

Samen kunnen we onderzoeken of EMDR het meest passend is in jouw situatie of dat het misschien onderdeel uitmaakt van het totale behandelplan. Indien er contra indicatie is, behandel ik niet. Het kan overigens zijn dat klachten in eerste instantie even verergeren. De klachten verminderen dan meestal na de derde behandeling.

Schemagerichte coaching

Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?
Dan kan schematherapie of schemagerichte coaching iets voor je betekenen!

Schemagerichte coaching komt uit de schemagerichte therapie. Het is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

Samen kunnen we onderzoeken of je strategieën hebt die niet zo goed voor je werken. Lukt het niet om grenzen aan te geven? Om te gaan met een sterke persoonlijkheid- of dominante collega? Ben je geneigd veel meer te geven dan te nemen ten koste van jezelf (of andersom)? Raak je soms in conflict met je omgeving? Voel je je vaak onbegrepen? Het gevoel dat niemand naar je luistert? Doe je destructieve uitspraken of handelingen? Is er sprake van een slecht gevoel van eigenwaarde of weinig zelfvertrouwen? Gebruik je soms manipulatief gedrag? Agressief gedrag? Durf je niet altijd de waarheid te zeggen? Gebruik je ‘struisvogelpolitiek’ ? Wil je zelf weer de regie terug over jouw handelen?

Dan is het zinvol om samen constructief aan beter gedrag en een beter gevoel te gaan werken d.m.v schemagerichte coaching!

Wat is cognitieve coaching?

Cognities is een ander woord voor gedachten. Cognitieve coaching gaat ervan uit dat psychische klachten (nare gevoelens, problematisch gedrag) verband houden met de gedachten die mensen hebben in de situatie waarin ze verkeren.

Stel u de situatie voor dat u een grote hond op straat tegenkomt. Wat denkt u in zo’n situatie? Wellicht denkt u: wat een mooi beest. Hierdoor voelt u zich rustig. U loopt dan gewoon door of gaat de hond even aaien. Het kan ook zijn dat u denkt: oh jee, die gaat me bijten. In dat geval voelt u zich gespannen of angstig. Daarom houdt u de hond aandachtig in de gaten, of steekt u de straat over om uit zijn buurt te blijven.

Met dit eenvoudige voorbeeld willen we laten zien dat niet zozeer de situatie (de hond die u tegenkomt), als wel uw interpretatie van de situatie bepaalt hoe u zich voelt en gedraagt. Dit betekent dat als u uw interpretatie van situaties leert veranderen ook uw gevoel en gedrag zullen veranderen.

situatie → gedachten → gevoel en gedrag

De coach zal samen met u gaan onderzoeken welke gedachten bij u een rol spelen bij de nare gevoelens of het problematische gedrag waar u last van heeft. Vervolgens leert u een aantal technieken om te onderzoeken of uw gedachten wel helemaal kloppen in de situatie waarin u ze dacht. Zo nodig formuleert u nieuwe, beter bij de situatie passende gedachten. We noemen dat de ‘realistische gedachten’.

 

>> Meer info over cognitieve coaching

Hieronder zijn verschillende loopbaan/re-integratie fases te vinden. Loopbaanbegeleiding en re-integratietrajecten zijn maatwerk en onderstaande opsomming is alleen een opsomming van mogelijkheden. Het traject wordt vanzelfsprekend volledig op jouw situatie afgestemd.

Oriëntatiefase (en herstelfase)

Helderheid krijgen in jouw mogelijkheden, zoekrichting en onze dienstverlening:

 •  Voorlopig doel formuleren
 •  Werken aan herstel indien nodig en inzetten van tools.

Daarnaast:

 •  Coaching in focus op nieuw perspectief
 •  In kaart brengen van kansen en beperkingen
 •  In kaart brengen van competenties
 •  Diagnostische testen maken: capaciteiten/competenties/ambities
 •  Inventarisatie van passende arbeidsmogelijkheden (beroepenoriëntatie)
 •  Haalbaarheidsanalyse opstellen zelfstandig ondernemerschap
 •  Formuleren zoekprofiel
 •  Marktverkenning/arbeidsmarktoriëntatie
 •  Samen stellen we een actieplan op  voor jouw arbeidsmarktbenadering

Voorschakelfase

We gaan je voorbereiden op werkhervatting:

 • Passend bij de belastbaarheid. Regelmatig door inzetten van vrijwilligerswerk
 • Vergroten van (fysieke/psychische) belastbaarheid. Dmv de tools
 • Opdoen van arbeidsritme
 • Aanleren van werknemersvaardigheden

Aanbodversterkende fase

We gaan je beter kwalificeren voor arbeidsmarkt:

 • Vergroten van vaardigheden en zelfvertrouwen
 • Het opstellen van een professioneel CV
 • Netwerk in kaart brengen
 • Motivatiebrieven leren schrijven
 • Inzetten van social media

Bemiddelingsfase

Je bent er klaar voor om te solliciteren. In deze fase ga je:

 • Zoeken van geschikte vacatures
 • Netwerk activeren
 • LinkedIn profiel aanmaken en uitleg over het inzetten van LinkedIn
 • CV op diverse vacaturesites plaatsen
 • Motivatiebrieven aanpassen aan vacature
 • We gaan je voorbereiden op sollicitatiegesprekken (b.v. rollenspel)
 • Ondervangen van vooroordelen bij werkgevers over bepaalde doelgroepen en dit omzetten naar voordelen
 • Jobhunting
 • Jobmarketing: we ondersteunen jou om je zo goed mogelijk te profileren

Nazorg

Als je aan het werk bent, proberen wij je zo goed mogelijk te ondersteunen om het geleerde in de praktijk te brengen. We spreken elkaar regelmatig zodat je vragen kunt stellen en eventuele knelpunten kunt bespreken.

Collée Counselling & Coaching

Wij helpen jou met praktische ondersteuning wanneer je tijdelijk vast loopt op persoonlijk vlak en/of re-integratie vanuit ziek zijn.

Bezoekadres (op afspraak):
Papsouwselaan 139
2624 AK Delft
015-2851454
06-17094568

PrivacyreglementKlachtenreglement